View Project

Norwegian AI Directory

Sømløse transaksjoner for bedre kundeopplevelser


Description:

Den siste bølgen av digitalisering i detaljhandelen, som dukket opp med veksten av e-handel og Internett-tilkoblet digital teknologi, påvirker tradisjonelle forretningsmodeller tungt. Påvirkningen er drevet av to faktorer. For det første åpner den for nye former for konkurranse fra utlandet og fra deltakere som kommer fra tilstøtende markeder, som har digitale evner som ofte overgår de etablerte. Dette betyr at arten og oppførselen til konkurrenter har blitt mindre synlig og forutsigbar for etablerte forhandlere. For det andre påvirker disse teknologiene sterkt samspillet med kunder, som har hevet sine forventninger om den generelle kundeopplevelsen både online og i de fysiske butikkene. De forventer mer informasjon, høyere servicenivå, behov-drevne tjenester og personlig samhandling i en fler-kanal-løsning. Digitaliseringen hever dermed listen for konkurranse betydelig, også for den norske detaljhandelen, som sysselsetter nær 13 prosent av arbeidsstyrken gjennom 71.500 bedrifter. For å stoppe eller bremse de «ødeleggende kreftene», opprettholde mangfoldet i det norske detaljhandelslandskapet, opprettholde sysselsettingen og forhindre nedleggelse av næringslivet i distriktene, krever sektoren et kompetanseløft for å møte denne nye digitale virkeligheten. Prosjektet "Sømløse transaksjoner" har banet vei for utvikling av en ny og omfattende søknad til Norges forskningsråd: FORRETNINGSMODELL INNOVASJON OG ØKOSYSTEMER FOR SØMLØSE TRANSAKSJONER I DETALJHANDELEN ? BEST i detaljhandelen. BEST in Retail, bygger på Seamless-prosjektpartnerne og har en estimert oppstart 1 juni 2021. Det nye prosjektet vil generere kunnskap, metoder og veikart som gir detaljhandelen muligheten til å utnytte den digitale transformasjonen til fordel.


Project leader: Tor Wallin Andreassen

Started: 2020

Ends: 2021

Category: Vitenskapelige høyskoler

Sector: UoH-sektor

Budget: 4324

Institution: NORGES HANDELSHØYSKOLE

Address: NA