View Project

Norwegian AI Directory

Vessel data and sharing for the machine economy


Description:

En felles datainfrastruktur, 'Unified Hosting Service' (UHS), for innsamling, analyse og deling av data ombord skip har blitt opprettet av Telenor Maritime og er i ferd med å gjøres tilgjengelig for prosjektpartnerene. Videre har MQTT blitt valgt som teknologi for deling mellom mikrotjenester og applikasjoner ombord på skipet, og metoder for tilgangskontroll på data har blitt etablert. DNV har utforsket hvilke 'Distributed Ledger Technologies' (DLT) som fyller kravene til prosjektet og som dekker behovene mtp. å sikre at data ikke kan manipuleres.Tidligfase lokal implementering ved bruk av IOTA og Ethereum har blitt gjort, og ut i fra den lange rekken av tilgjengelige offentlige DLT løsninger skiller Ethereum 2.0 (ikke lansert) og VeChain seg ut mtp. bærekraftighet og smart contract egenskaper. Disse vil bli sett enda nærmere på, og minst en av dem implementert i en mer omfattende demonstrator applikasjon. Denne vil så bli testet på UHS med data samlet av andre mikrotjenester på samme infrastruktur. Prosjektet har engasjert en underleverandør til å utvikle en MRV/DCS 'uforanderlig' karbonutslipp rapport metodologi, som vil demonstrere at det er mulig å sikre denne typen data mot manipulering der hvor data genereres. Det vil da være mulig å verifisere/sertifisere data output som 'uforandret' og med tilstrekkelig integritet for bruk i årlig utslippsrapportering.


Project leader: Knut Erik Knutsen

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 8249991

Institution: DNV AS

Address: NA