View Project

Norwegian AI Directory

Autonomous Tandem Ocean Mapping


Description:

Tenk deg at du vil vurdere innvirkningen av klimaendringer på korallrev. Hvordan ville du gå fram for å kartlegge havbunnen regelmessig? ATOM-prosjektet utvikler et multi-robotsystem for kostnadseffektiv autonom kartlegging av havområder og undervannsstrukturer. ATOM kombinerer et autonomt overflatefartøy (ASV) med en autonom undervannsdrone (AUV) som bærer en undervanns hyperspektral sensor (UHI). UHI er et kamerasystem som samler data på tvers av synlige lys og infrarødt spektrum. Disse dataene brukes til å oppdage biologiske og kjemiske særtrekk ved havbunnshabitater ogundervannsstrukturer. Systemet blir et multiverktøy som kan brukes til l ulike applikasjoner som for eksempel miljøundersøkelser og identifisering av objekter under vann. I dag utføres maritime kartleggings- og inspeksjonsoppgaver vanligvis av bemannede overflatefartøy, der farkostene fjernstyres av dedikerte operatører. Å erstatte det bemannede fartøyet med en ubemannet farkost er av høy økonomisk interesse, da innsparing av mannskap og drivstoff er med på å effektivisere den marine operasjonen og gjøre denne mer miljøvennlig. Ved å kombinere ASV-er med AUV-er, er det mulig å utføre automatiserte kart- eller inspeksjonsoppgaver under vann uten et kontinuerlig behov for et bemannet fartøy. Operatøren kan i stedet for holde seg på land, noe som bidrar til økt sikkerhet.. ATOM-prosjektet utvikler samtidig programvare og maskinvare for koordinering av de ubemannede systemene, med adaptiv planlegging - der bevegelsene til ASV og AUV optimaliseres basert på dataene som samles inn. UHI-sensoren vil også bli forbedret for å gjøre det lettere å samle inn data med høy kvalitet. ATOM kan i kraft av dette bygge en bro over et betydelig gap i de nåværende tilgjengelige kartleggingsløsningene for subsea ved å tilby kostnadseffektive alternativer for kyst- og offshoreundersøkelser nær havbunnen. Resultater til nå: ATOM prosjektet startet i januar 2021. Siden da har prosjektpartnerne arbeidet hardt med å få på plass alle delene som kreves for autonom multi-robot kartleggingsløsing. Innsatsen så langt har lagt i å få på plass alle de fysiske komponentene som er essensielle for samhandling. Maritime Robotics (MR) har arbeidet med designet og prototypingen av ett sjøsettings- og gjennopphentingssystem (LARS) for undervannsfarkosten (ROV). Samt utviklet programvare for å integrere USBL posisjoneringssensoren, denne sensoren vil gi informasjon om hvor ROVen befinner seg. Det har også blitt utviklet en sikker og pålitelig protokoll for kommunikasjon mellom fartøyene til MR og Skarv Technologies. Denne protokollen er et kritisk steg for samhandling og effektiv datainnsamling. Skarv Technologies har utviklet en autonom kablet undervannsfarkost basert på BlueROV plattformen. Den er spesialdesignet for UHI sensoren og inneholder en spesiallaget lysrigg for å optimalisere kvaliteten på innsamlet data. Den nye farkosten er en høyst avansert sensorplattform, i liten formfaktor, som muliggjør detaljert kartlegging under vann som tidligere har vært krevende. For å muliggjøre autonome oppdrag har Skarv Technologies utviklet et navigasjon- og veiledningssystem for undervannsfarkosten. Prototypen har blitt kommersielt demonstrert for Bergen kommune gjennom prosjektet Renere Havn Bergen. I prosjektet samlet farkosten inn data i fjorden Store Lungegårdsvann utenfor Bergen. Ecotone har utviklet en metode for refleksjonsestimasjon basert på preliminære lysmodeller, som snart skal testes i den virkelige verden. Ecotone har også utviklet et spesialdesignet lyssystem for UHI, det er utført vitenskapelige målinger av den nye lyskilden, og Ecotone er klare til å implementere og bygge inn denne nye lysmodellen i refleksjonsestimasjonen.


Project leader: Martin Henriksen Dahl

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 12487987

Institution: MARITIME ROBOTICS AS

Address: NA