View Project

Norwegian AI Directory

Autonomous Shipping Solutions for Coastal Communities


Description:

En stor del av kostnadene forbundet med skipsfrakt over korte avstander kommer fra mannskap og arbeid i havnen. Autonome skip kan derfor gi nye muligheter innenfor transport og forsyningskjeder som ikke var økonomisk gjennomførbare før. Fosen er en halvhøy bestående av fire distriktskommuner med en liten befolkning og en stor kystlinje. Dette gjør regionen til en ideell kandidat for de nye mulighetene, men det gjenstår fortsatt mye forskning før teknologien kan realiseres. Dette prosjektet har som mål å utforske autonome skipsfartsløsninger og teknologier innen varetransport, som kan være til fordel for regioner som Fosen. På grunn av dette vil vi fokusere på små skip som kjører korte distanser, og deres samhandling med havnen. Skipet må kunne se havnen, og vite hvor det skal legge til. Et eksempel på bruksområde for teknologien er en plattform som kan frakte pakker mellom avsidesliggende steder i regionen. Målet med prosjektet er å bygge og drive en skip-testplattform. Den blir laget for å muliggjøre prototyping og testing av mange forskjellige løsninger. Testene gjøres i fjorden for å få masse data fra virkeligheten som vi kan lære av. Prosjektet vil fungere som en teknologidemonstrator for regionen, og vil forhåpentligvis føre til oppfølgingsprosjekter i lokal industri.


Project leader: Torun Bakken

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 1813999

Institution: FOSENREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Address: NA