View Project

Norwegian AI Directory

WebECA: Disseminating the results and benefits of advanced road weather data


Description:

Vintervei som funnet i Skandinavia utgjør en alvorlig utfordring for kjøretøyets sikkerhet. Likevel er den menneskelige sjåføren ganske i stand til å justere kjørestilen for å forbli i en relativt sikker operasjonell konvolutt. Den nødvendige intelligensen for å justere kjørestilen mangler imidlertid fullstendig fra den nåværende generasjonen selvkjørende biler, så vel som førerassistentsystemene som finnes på biler i dag. TracSense AS har som mål å studere og utvikle en løsning for bedre å forutsi og tolke værforholdene på veien, og derved tilby optimalisert driftssikkerhet for neste generasjons biler. Som et svar på dette behovet utvikler TracSense et nytt optisk sensorsystem som kan estimere veiforholdene med høy nøyaktighet. Dette inkluderer klassifisering av forurensningstypen og den resulterende friksjonskoeffisienten. Målet med WebECA-prosjektet er å lage formidlingsmateriale, bestående av en nettbasert visualisering av dataene, i et forsøk på å demonstrere verdien av dataene som genereres av systemet. Det er å si; å visualisere kraften i systemets arkitektur og datastruktur for samfunnet og industrien. I praksis betyr dette at vi vil lage et demonstratorsystem som er tilgjengelig for alle og gir en lettfattelig visualisering av dataene som samles inn. De siste månedene har vi jobbet med utvikling av et nytt visualiseringsverktøy som gir en oversikt over veiforholdene på nasjonalt nivå (Norge), der en proprietær prediktiv algoritme supplerer prognosedataene. Systemet er en skybasert løsning, som blir satt opp for å være tilgjengelig for alle som er interessert i dataene. Den grunnleggende informasjonen blir gjort tilgjengelig for den brede offentligheten, mens aktører fra bransjen inviteres til å søke om avansert priviligeret tilgang, noe som gir tilgang til flere datalag. Vi har jobbet med formidlingsaktivitetene, som inkluderer oppsøkelse til potensielle interessenter (universiteter, myndigheter og industrielle partnere) og er aktivt engasjert i å utforske potensielle brukstilfeller av teknologien. Vi har også forberedt det som kreves for bredere formidling (konferanser / utstillinger) som er planlagt for kommende kvartal. Dessverre ble vi nylig informert om at begge utstillingene er utsatt, og derfor tar vi sikte på å finne et alternativt utløp, eller på annen måte delta i den forsinkede utgaven av disse utstillingene og konferansene.


Project leader: Anthony Hovenburg

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1e+06

Institution: TRACSENSE AS

Address: NA