View Project

Norwegian AI Directory

Norwegian Low Trophic Aquaculture Network


Description:

Prosjektet NoLTANet (Norwegian Low Trophic Aquaculture Network) har som formål å lage et varig nettverk for 30+ norske aktører som driver industrivirksomhet eller forskning relatert til lavtrofisk akvakultur. Den viktigste leveransen fra prosjektet er den nettbaserte informasjons-huben "ALTANet" (Atlantic Low Trophic Aquaculture Network, https://altanet.info/) med link til informasjon om prosjekter, utlysninger, webinarer, publikasjoner, nyheter, nettsteder og bilder. Siden interessen for lavtrofisk akvakultur går utover Norges grenser inneholder nettsiden informasjon om lavtrofisk akvakultur i hele Atlanterhavsregionen. Hittil har det blitt holdt virtuelle møter med de andre prosjektdeltakerne (UiT, Norce og Bellona), en kravspesifikasjon for nettstedet ble lagd og domenenavnet altanet.info ble kjøpt. Nettsiden er opprettet og oppdatert med innhold manuelt og er nå oppe og går. Vi planlegger å bruke kunstig intelligens med en webcrawler som vil saumfare nettet på jakt etter de siste nyhetene om lavtrofisk akvakultur og automatisk fylle ut kategorien "nyheter" på nettstedet. Dette vil bli implementert i nær fremtid.


Project leader: Petter Olsen

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Primærnæringsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 1e+06

Institution: NOFIMA AS

Address: NA