View Project

Norwegian AI Directory

CapsNetwork – International Network for Capsule Imaging in Endoscopy


Description:

Kolorektal kreft er den nest mest vanlige årsaken til kreftdødsfall i Europa. I Norge er mer enn 4200 nye tilfeller av kolorektal kreft og inflammatoriske tarmsykdommer hvert år. Dette igjen leder til rundt 1500 dødsfall, som er høyere enn i mange andre europeiske land. Inflammatorisk tarmsykdommer, som Chron's og Ulcerøs kolitt, øker spesielt i Norge og i vestlige land. I denne konteksten har Norge flere styrker, for eksempel, er vi i en god posisjon til å ha en ledende rolle når det kommer til å koble kunnskap innen kunstig intelligens med utfordringer og domenekunnskap. CapsNetwork hra som mål å lage en basis for utvikling av den neste generasjon av forskere og spesialister som kan bidra til å gjøre Norge verdensledende innen kunstig intelligens anvendt for bilde-basert diagnose. For å nå dette målet er samarbeid med ledende internasjonale partnere en nødvendighet. CapsNetwork will utvikle et internasjonalt nettwork for å forbedre forskningsfronten innen deteksjon av kolorektal kreft ved bruk av kapselendoskopi. Målet er å danne et langvarig internasjonalt nettverk mellom NTNU og verdensledende forskningsgrupper innen medisinsk avbildning, medisinsk bilde/video-behandling og kunstig intelligens fra fire ledende land; Tyskland, USA, Kina og India. CapsNetwork komplementerer et allerede pågående forskningsprosjekt (CAPSULE) og vil øke synligheten og kvaliteten til utdanning og forskning innen maskin læring og medisinsk avbilding for deteksjon av kolorektal kreft gjennom workshop, forskningsutveksling og undervisning. Første workshop gjennomføres i oktober 2021.


Project leader: Marius Pedersen

Started: 2021

Ends: 2026

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9999996

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA