View Project

Norwegian AI Directory

Artificial Intelligence for Diagnosing Retinal Diseases


Description:

Synstap og blindhet medfører redusert livskvalitet og redusert mulighet til å lære, arbeide og leve selvstendig. Det er enorme økonomiske gevinster i å forbedre diagnosetidspunkt og behandling av øyesykdommer som medfører varig synstap. I denne studien skal vi bruke avanserte metoder for å undersøke anatomiske, fysiologiske og funksjonelle endringer i det lysfølsomme nevrale vevet bak i øyet (netthinnen) hos friske forsøkspersoner og personer som har øyesykdommer som påvirker sentralsynet (den delen av synet som vi er så avhengig av for å lese og å kjøre bil). Vi skal se på to øyesykdommer som påvirker sentralsynet, dette er alders-relatert makula degenerasjon og Stargardts sykdom. Det er et mål at AI D skal kombinere datasettene og analysere disse ved hjelp av kunstig intelligens for å utvikle nye mer sensitive metoder for tidligere diagnose og bedre oppfølging av behandling. Resultatene vil også kunne bidra til å hjelpe pasienter som lider av andre øyesykdommer, nevrologiske (f.eks. Alzheimers sykdom) eller systemiske sykdommer (f.eks. diabetes) som alle påvirker netthinnen. AI D er et interdisiplinært konsortium av internasjonalt anerkjente forskere ved tre institusjoner i Europa og USN som har omfattende ekspertise innen tematikken.


Project leader: Rigmor C. Baraas

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 2641996

Institution: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Address: NA