View Project

Norwegian AI Directory

Behavioral change and learning powered by virtual gaming technology and artificial intelligence.


Description:

Prosjektet skal undersøke om man får forbedret kvalitet og effektivitet i læringen og bedre resultater og adferdsendring ved bruk av virtuell virkelighet (VR), spillteknologi og kunstig intelligens. Fokuset er hovedsakelig utvikling av ledere med et særskilt fokus på salgledelse. Prosjektet vil ha et internt fokus men også utforske eksterne muligheter. Utviklingen av VR og spillteknologi har kommet langt, men innenfor læring brukes det primært der håndgripelige oppgaver skal løses. Eksempler er oppgaver som system og prosess trening eller matematiske oppgaver. Fortsatt er det lite brukt innenfor læring for forbedring av adferdsendring for ledere. Utvikling av ledere er fortsatt basert på klasseroms undervisning enten fysisk eller digitalt, opplæringsvideoer og e-læringsløsninger. Mye av dagens lederutvikling fokuserer også mer på teoretisk læring og mindre på kombinasjonen lære, praktisere, dele og anvendelse av kompetansen. Det er også lite bruk av læringsteknologi som sikrer kunnskapsdeling underveis og muligheter til å øve seg på det man har lært men også etter at man har brukt kompetansen og hva det har ført til av adferdsendring. Det er derfor et stort potensiale for å utvikle ledere for økt adferdsendring gjennom bruk av VR og spillteknologi. I tillegg vil bruk av kunstig intelligens bli viktig for å omgjøre data som produseres i læringsløsningene til innsikt på endring i adferd. Prosjektet vil derfor utvikle innovativ lederutvikling ved bruk av spillteknologi og VR som fremmer adferdsendring. Innovasjonen vil være bruk av spillteknologi og virtuell virkelighet for læring, deling, praksis og anvendelse av læringen. Innovasjonen vil søke å bygge en metodikk og bruke kunstig intelligens for å fange opp adferdsendring som skjer.


Project leader: Glenn Ruud

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5249998

Institution: WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS

Address: NA