View Project

Norwegian AI Directory

Advanced forecasted valuation models for the real estate market (FutVal)


Description:

For hver og en av oss, er et hus ofte vår største innvestering i løpet av livet. Det er derimot ingen verktøy tilgjengelig for private personer for å predikere husets fremtidige verdi. Fremtidige boligpriser er også viktig for samfunnsøkonomien; norske privathjem har en estimert verdi på 9 billioner NOK. Nøyaktig og forståelige modeller for fremtidige boligpriser er derfor viktig for alle, fra privatpersoner til analytikere, investorer, og offentlige institusjoner. Dette prosjektet har som mål å utvikle et verktøy for å estimere fremtidige boligpriser ved å kombinere vitenskapelige fremskritt i maskinlæring med klassiske matematiske metoder. Verktøyet må kunne brukes i sanntid med lett forståelige resultater. Vi kan bruke verktøyet sammen med våre eksisterende estimater for markedsverdi av boliger for å gi alle tilgang på historiske, nåværende og fremtidige estimater av boligpriser på vår eiendomsportal virdi.no. Vi håper at dette kan hjelpe både profesjonelle og privatpersoner med å gjøre mer informerte og tryggere handler i eiendomsmarkedet.


Project leader: Aslak Bergersen

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7232000

Institution: VIRDI AS

Address: NA