View Project

Norwegian AI Directory

Automated In-Vehicle Presence Detection for Be-In/Be-Out Solutions in Public Transport


Description:

PhD kandidaten har bidratt vesentlig til artikkelen "Automating Travel Using Data-Driven Insights: A Survey on Public Transportation" som har blitt sendt inn til journalen Transactions on Intelligent Transportation Systems. Vi har fått en betinget godkjenning og tar sikte på å utføre de nødvendige justeringene før utgangen av Januar 2022. Denne artikkelen er å regne som resultatet av arbeidspakke 1 (WP1). Kandidaten har også forsket på ytelse i mobile systemer i kontekst av offentlig transport. I forbindelse med dette har han publisert konferanseartikkelen "Distributed Sensor Data Collection Using Mobile Clouds for Public Transportation" på 2021 IEEE 17th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing. Artikkelen presenterer ideen om ad hoc samhandling mellom enheter ombord offentlig transport for å dele arbeidsmengden knyttet til innsamling og prosessering av sensor data for å automatisk kunne detektere transport modus. Studien indikerte et lavere energiforbruk for hver enkelt enhet. Kandidaten jobber nå med å bygge videre på dette arbeidet ved å bygge en tilpasset «overlay protocol» som har kontekstuelle hensyn innebygget. Kandidaten har fullført kursene PENG9100 Engineering Science og Ethics and PENG9200 Scientific Research Methods and Data Analysis in Engineering Science på OsloMet som resulterte i 10 ECTS totalt. Han planlegger å fullføre kurset IN9020 Distributed Systems på UiO neste semester. Kandidaten har også tilbrakt mye tid på å utvikle en mobil løsning for data innsamling, samt bidratt til planlegging og utførelse av pilot både i Bodø og i Oslo. Data innsamlet gjennom denne løsningen vil være grunnlaget for automatisk detektering av transportmodus på et senere tidspunkt.


Project leader: Anette Baarsrud

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1522999

Institution: FLUXLOOP AS

Address: NA