View Project

Norwegian AI Directory

EuroHPC-prosjekt eFlows4HPC, Enabling dynamic and Intelligent workflows in the future EuroHPCecosystem


Description:

Prosjektet eFlows4PHC bruker såkalt workflowteknologi til å gjøre tungregnemodeller mer effektive, og på den måten gjøre computermodeller i industri og forskning i stand til å løse problemer vi ikke klarer å løse i dag. Siden tungregnesystemer, som innebefatter de kraftigste regnemaskinene som er tilgjengelig i dag til skyløsninger, er både komplekse og ulike i måten de er satt opp på, er det nødvendig med teknologi som gjør at modeller kan være like effektive uavhengig av systemet de kjøres på. Workflowteknologien hjelper de som utvikler beregningsprogramvare til mer effektiv håndtering av store data, integrering i tungberegningssystemer, og til kunstig intelligens. I eFlow4HPC møtes utviklere som er spesialister på workflowteknologi forskere som er spesialister på fagspesifikk programvare. eFlows4HPC jobber under tre såkalte pilarer, nemlig produksjon, klimamodellering, og tidskritiske beregninger innenfor naturfare. NGI er involvert i den tredje av disse pilarene, knyttet til problemstilling innenfor tsunamivarsling. Modellen som er benyttet for tsunamivarsling i dette prosjektet er utviklet av INGV i Italia, og brukes til å predikere tsunami bølgehøyde med tilhørende usikkerhet. Modellen opererer raskere enn sanntid. Siden vi modellerer usikkerhet, kan modellen brukes til å både estimere den forventede bølgen, og estimere sannsynligheten for falske varsler eller at varselet er underestimert. På denne måten kan bruken av modellen tilpasses slik at sannsynligheten både for falske varsler og underestimering kan justeres. Dette avhenger av politiske føringer, og kan variere fra sted til sted. Selv om denne varslingsmodellen er en viktig nyvinning er det likevel noen hindringer som gjør at metoden enda ikke kan effektiv utnytte tungregnesystemer. På det nåværende tidspunkt kjøres ikke hele varslingen på tungregnesystemet. I eFlows4HPC vil vi integrere all datahåndtering og presentasjon av data på det samme systemet, og gjøre varslingsprogrammet mer fleksibelt slik at det kan benytte ulike tungregnesystemer og dermed brukes flere steder. Arbeidet vil også innebefatte forskning på å bruke AI til å gjøre varslingen mer effektiv. For å få dette er workflowteknologi nødvendig. På denne måten kan eFlows4HPC bidra med å gjøre tsunamivarslingssystemer bedre, mer effektive og mer fleksible.


Project leader: Steven Gibbons

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 1144998

Institution: STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Address: NA