View Project

Norwegian AI Directory

MarTERA


Description:

UNDINA tar sikte på å utvikle et pålitelig, kompakt, plug-and-play kommunikasjons-, nettverks- og posisjoneringssystem spesielt utviklet for ressursbegrensede AUV-er med lav vekt, små dimensjoner og lave tilhørende driftskostnader. Tre AUV-prototyper med optimert integrasjon av DINA-systemet vil bli levert i prosjektet. Disse prototypene vil demonstrere tre on demand-tjenester: a) innsamling av store datamengder fra eksterne sensorer; b) koordinert og/eller fjernstyrt inspeksjon av undervannsinfrastruktur; og c) aktivering av en fjernsensor. Dette er relevante brukstilfeller for marin robotikk i et marked som vokser raskt, med stadig ny havbunnsinfrastruktur både med og uten tilgjengelig kabling. Eksempel på industriell undervannsinfrastruktur er havbruksanlegg til havs og ved kysten, flytende vindturbiner og olje- og gassrør. Akvakultur-, havvind- og petroleumsindustrien har alle som mål å øke mengden autonome, ubemannede operasjoner i forbindelse med installasjon og vedlikehold. Dette reduserer behovet for store fartøy, og det reduserer offshore arbeidstid og dermed både kostnader og helse- og sikkerhetsrisikoer forbundet med offshorearbeid. UNDINA forbedrer kommunikasjons- og posisjoneringsevnen til små og rimelige AUV-er, og muliggjør dermed nettverksløsninger for en skalerbar sensorteknologi. Nåværende enkeltteknologiske kommunikasjons- og posisjoneringsløsninger lider av lokal og/eller tidsmessig upålitelighet i dataoverføringskvaliteten. Å kunne veksle mellom ulike kommunikasjonsteknologier, når avstanden mellom sender og mottaker tillater det, gjør kommunikasjons- og posisjoneringssystemet mer pålitelig, robust for rom-tid varierende vannforhold, og mer nøyaktig enn eksisterende løsninger. Tett dialog med sluttbrukere blir lagt til grunn for å sikre høyest mulig bruksverdi for utviklet teknologi.


Project leader: Marie Bueie Holstad

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 5692997

Institution: NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Address: NA