View Project

Norwegian AI Directory

DID SURFACES ENABLE THE ORIGINS OF LIFE? The role of interfaces in the emergence of primitive cells on the early Earth


Description:

Hvordan primitive celler oppstod og utviklet seg under den tidlige fasen til jordkloden, anses å være en av de uløste grunnleggende vitenskapelige problemene. De første primitive cellene, protocellene, betraktes vanligvis som sfæriske skall, fritt suspendert i vann og som på en eller annen måte har satt seg selv sammen fra fettmolekyler. Dette forklarer selve dannelsen, men ikke påfølgende utviklingstrinn. En mulig nøkkelrolle for faste overflater i dannelse og utvikling av protoceller har til nå ikke blitt grundig undersøkt. Mitt team gjorde nylig en gjennombruddsoppdagelse der enkle lipidsamlinger på en fast overflate spontant utvikler seg til et nettverk av avdelinger på størrelse med celler. Disse kan deretter vokse, dele seg og flytte på seg. Disse funnene åpner ikke bare dører for opprettelse av livlignende maskiner, kunstige celler og myke dataenheter, men tilbyr også en ny tilnærming til selve debatten rundt livets opprinnelse. SURIGINS tar sikte på å identifisere hvordan den lille energigevinsten som oppstår gjennom kontakt med naturlig forekommende overflater driver unike multitrinns transformasjoner av fettsamlinger til mer organiserte, dynamiske primitive celler samt å etablere mulige ruter til protocellestrukturer på stein og mineraloverflater knyttet til den tidlige jordkloden og Mars. Prosjektet og dets resultater kan fundamentalt endre måten vi tenker på livets opprinnelse på planeten vår og på andre deler av solsystemet, for eksempel Mars, og påvirke måten vi oppfatter og modellerer levende systemer på i dag.


Project leader: Irep Gözen

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11998000

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA