View Project

Norwegian AI Directory

AutoCSP: Self-Supervised Neuro-Symbolic Solvers for Constraint Satisfaction


Description:

AutoCSP-prosjektet adresserer problemer der løsningen er en kombinasjon av flere beslutningsvariabler, såkalte kombinatoriske optimaliseringsproblemer. Prosjektets mål er å finne en kombinasjon som tilfredsstiller alle begrensninger et problem har, samtidig som det optimaliserer den objektive funksjonen. Eksempler på problemer er maskin- eller jobbplanlegging, timeplanlegging, partistørrelse eller kjøretøyruting. Slike problemer er kjente innen produksjonsplanlegging eller leveringsplanlegging, og er ofte innebygd i intelligente beslutningsstøttesystemer. Teknologien for å løse disse problemene er kjent som «constraint solvers». Disse er optimaliserte og har blitt grundig forsket på. Likevel, det er ofte tidkrevende å søke etter gode eller optimale løsninger på grunn av det store antallet kombinasjoner som må undersøkes. I tillegg er det restriksjoner for hvilke kombinasjoner som kan være en mulig løsning. Dette gjelder spesielt når det samme problemet må løses gjentatte ganger med forskjellige innganger, for eksempel i daglig produksjonsplanlegging eller flåteplanlegging. Selv om det generelle problemet forblir det samme, brukes ikke tidligere erfaringer for å løse nye scenarier raskere. AutoCSP vil bidra med vitenskapelige kunnskap og moderne løsninger gjennom problemspesifikke «solvers» som kombinerer datadrevne maskinlæringsmodeller (ML) og logikkdrevne «constraint solvers» i et hybrid intelligent system. Disse løsningene genereres automatisk fra beskrivelsen av problemet som skal løses (dvs. en begrensningsmodell), og er selvlært for å løse problemer med på en tilfredsstillelende og optimalisert måte, samtidig som riktigheten og tidseffektiviteten opprettholdes. For å nå dette målet undersøker prosjekter a) hvordan man genererer treningsdata bare fra problembeskrivelsen b) hvordan man presenterer dataene slik at ML-modellen forstår det c) hvordan man effektivt kan lære av disse dataene, og d) hvordan å kombinere alt i ett system.


Project leader: Helge Spieker

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 3841999

Institution: SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

Address: NA