View Project

Norwegian AI Directory

Data-drevet og brukervennlig autentisering på mobile enheter


Description:

Utviklingen av mobile enheter med økt prosessorkraft, høyhastighets datatrafikk, avanserte (bruker)grensesnitt og nye sensorer (akselerometer, kamera, GPS o.l.) gir nye muligheter. Vi vil utnytte disse kapasitetene slik at autentisering av brukere kan gjøres lokalt i den mobile enheten og mer fleksibelt ved å kombinere flere datakilder. Smarte, mobile enheter er nå i stand til å samle og behandle store mengder data om sine brukere. Disse dataene kan benyttes for å beregne en sannsynlighet for at det faktisk er eieren som til enhver tid er i besittelse av enheten. Dette åpner muligheten for «datadrevet autentisering» (DDA), en tilnærming til autentisering der data og kontinuerlig analyse av disse er sentral. Idéen i prosjektet er å lage en ny metode for autentisering som er drevet av mange typer (sensor)data fra mobile enheter som kontinuerlig vurderer brukerens autentiseringsnivå med minimal brukerinteraksjon. Hvis kontinuiteten blir for dårlig vil en måtte involvere brukeren og «re-autentisere» seg aktivt, men her kan en benytte andre og mer brukervennlige mekanismer enn passord. Målet er å få en brukervennlig og sikker autentiseringsmetode for smarttelefoner. Autentisering av brukere i så vel privat som offentlig sektor oppfattes av mange som et nødvendig onde. I dag løses problemet fortsatt i utstrakt grad med relativt svake mekanismer som brukernavn og passord ? den samme mekanismen som ble benyttet for 40 år siden. I beste fall kombineres passordet med en «dynamisk faktor», slik som en engangskode i BankID. I dag har en vanlig privatperson et stort antall brukerkontoer på vidt forskjellige tjenester på tvers av sektorer og bransjer. Felles for alle mekanismer er at de pålegger brukeren en betydelig og uønsket kognitiv last, som øker brukerterskelen for ulike tjenester. Det er derfor et udekket behov for en påloggingsmekanisme som kan tilby et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, og samtidig pålegge brukeren minimal - fortrinnsvis ingen - mental belastning.


Project leader: Christian Bull

Started: 2016

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 10240792

Institution: TELENOR DIGITAL AS

Address: Bærum