View Project

Norwegian AI Directory

Nanoscale artificial intelligence in microscopy and nanoscopy for life sciences (*NanoAI)


Description:

*NanoAI foreslår et nytt rammeverk for kunstig intelligens som tillater utvikling av dataanalyseløsninger for mikroskopi og nanoskopi genererte 2D-, 3D- og 4D -data. Gjennom dette nye rammeverket for kunstig intelligens tar *NanoAI sikte på å transformere mikroskoper og nanoskoper fra høyteknologiske visualiseringsenheter til verktøy for å finne kunnskap på gressrotsnivå. I løpet av *NanoAI -prosjektets varighet, vil AI -løsninger for to problemer, nemlig dataanalyse med høyt innhold i vev og hendelsesidentifikasjon i levende celler, bli utviklet. De vil bli testet på hjertevev og levende hjerteceller for mitokondrielle prosesser som en brukstilfelle for proof-of-concept. *NanoAI vil opprette et nytt forskningsfelt i tilknytning til kunstig intelligens, fysikk, matematikk, teknologi og biologi, og generere innvirkning på hvert forskningsfelt. Det bringer ekstremt utfordrende problemer av høy samfunnsrelevans for AI og matematikkfellesskap, åpner et nytt forsknings- og utviklingsfelt for levering av den lovede effekten av mikroskopi, og utvider horisonten med muligheter for biologiske studier betydelig.


Project leader: Dilip Kumar Prasad

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11965996

Institution: UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Address: NA