View Project

Norwegian AI Directory

Tracking cancer growth by intelligent displacement biomaps


Description:

Hjernekreft er en av de dødeligste kreftformene som finnes, og målet for dagens behandling er kun å begrense tumorvekst. Selv etter flere tiår med forskning har overlevelsen for denne pasientgruppen nesten ikke forbedret seg. En grunn til dette paradokset er at diagnostikken og den tilhørende behandlingen i liten grad tar hensyn til sykdommens store heterogenitet. Ved å ‘tvinge’ den enkelte pasient inn i tilgjengelige og generelle behandlingsforløp tar vi lite hensyn til pasientenes unike sykdomsbilde. Isteden bør vi la all tilgjengelig informasjon fra pasienten fortelle oss hva som er det beste behandlingsalternativet for den enkelte pasient. Dette er såkalt persontilpasset medisin. Inntil nå har en så kompleks, intuitiv tilnærming til analyse av medisinske bildedata ikke vært teknisk mulig. Dagens undersøkelser av hjernekreft ved hjelp av Magnetisk Resonans (MR) avbildning spesielt er så omfattende, og inneholder så mange bilder og datapunkter, at det er tilnærmet umulig for et menneske å ta inn over seg all informasjonen som finnes i bildene. TrackGrowth-prosjektet vil isteden dra nytte av neste generasjons kunstig intelligens, såkalt dyplæring, for å bedre oppdage når og hvordan hjernekreft vokser og responderer på behandling. Vår forskningshypotese bygger på foreløpige data som viser at vi kan bruke dyplæring til å oppdage sykdomsforandringer på MR-bilder så tidlig som 6 måneder før de ellers er synlige ved tradisjonelle metoder. Det viser seg at en voksende kreftsvulst medfører små, komplekse endringer i hjernens oppbygning og utseende som kun dyplæringen klarer å fange opp på et tidlig tidspunkt. Vi skal bruke erfaringene og resultatene fra TrackGrowth direkte inn i en pågående klinisk studie hvor vi bruker medisiner til å prøve å redusere trykket i hjernen, med håp om å forbedre den vanlige behandlingen av pasienter med hjernesvulst. Vårt mål er at dyplæring kan være med å reelt påvirke pasientbehandlingen på Oslo Universitetssykehus.


Project leader: Kyrre Eeg Emblem

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 11999999

Institution: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Address: NA