View Project

Norwegian AI Directory

Phenotypic Drug Screening to support personalized medicine for colorectal cancer.


Description:

Hver kreftpasient utgjør en unik utfordring for leger. Kolorektal kreft er ikke en, men en samling av lignende sykdommer med unormal vevsvekst i tykktarmen. På grunn av variasjon i den underliggende sykdomsbiologien, kan medisinsk behandlingen av svulster med målrettede legemidler ha positiv effekt hos enkelte pasienter, men ikke alle. Det har blitt utviklet strategier som knytter enkeltpasienter til sitt best mulige legemiddel, for å undersøke den unike sykdomsbiologien til kreften - en metode også kjent som personlig medisin. Fremgangsmåter som involverer genetisk screening er uvurderlige i spesifikke tilfeller, men ikke velutviklet nok til å hjelpe de fleste pasienter. Dette prosjektet foreslår en ny strategi innen personlig medisinsk. I vår fremgangsmåte blir det tatt en prøve av pasientens svulst som vokser til klumper av kreftceller - sfæroider. Ved å velge legemidler som påvirker deres vekst og overlevelse, får legene verdifull informasjon om mulige legemiddelresponser. Imidlertid er informasjonen man kan samle inn fra slike sfæroider begrenset. For å gi en karakterisering av cellene, vil vi benytte en lovende teknikk innen fenotypisk legemiddelutvikling. Cell Painting kan karakterisere celler ned på organellnivå og å den måten gi en mengde informasjon om cellenes respons. Deretter, I kombinasjon med dagens maskinlæringsteknologi, kan den enorme datamengden kategoriseres og brukes til å identifisere viktige legemiddelresponser. Vi sikter på å gjennomføre Cell Painting i en allerede eksisterende fremgangsmåte for personlig medisin, noe som forhåpentligvis vil føre til identifisering av resistensmekanismer og variasjon mellom pasienter. Dette prosjektet ønsker å avsløre effekten av medisinske behandlinger på ulike kreftcelletyper, samtidig som å opparbeide uvurderlig innsikt i de biologiske prosessene som ligger til grunn for svulst variabilitet. Sist, men ikke minst har våre bidrag potensial til å forbedre fremtidige svar på kreftbehandling og overlevelse.


Project leader: Christa Ringers

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 3900000

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA