View Project

Norwegian AI Directory

AI enabled transition to circular business models for Norwegian industrial ecosystems


Description:

Industribedrifter blir nå i økende grad formet av sirkulære økonomiske prinsipper og fremveksten av kunstig intelligens (AI). Dette gir betydelige utfordringer for bedriftenes utvikling (transformasjonsutfordringer). Det handler i stor grad om hvordan industribedrifter og de andre aktørene innen bedriftenes "økosystem" kan skape, levere og fange verdi, basert på sirkulære økonomiske prinsipper. Bedriftene har nå en enestående mulighet til å akselerere overgangen til helt nye måter å gjøre forretninger på, til å finne nye kilder for verdiskaping, økte inntekter og økt bærekraft. Dette kan de gjøre, gjennom å utnytte kunstig intelligens for sirkulær innovasjon når de jobber med å utvikle forretningsmodellen sin. (circular business model innovation (CBMI). Selskaper som Kongsberg Maritime og Volvo investerer betydelig i teknologier som digitalisering og AI. Disse teknologiene kobler sammen ulike sensoraktiverte maskiner, og innsamling av driftsdata. De utfører banebrytende analyser for å tilby sirkulære løsninger, som forebyggende vedlikehold og livssyklusoptimalisering. Hovedutfordringen er ikke lenger teknologiutvikling. Utfordringen er snarere å sette teknologi til bruk i konkrete forretningsmodell-applikasjoner som gir bærekrafts-gevinster. Prosjektet vårt vil støtte bedriftene i denne transformasjonen. Vi skal undersøke hvordan bedrifter og deres økosystempartnere kan designe, transformere og justere sirkulære forretningsmodeller for å skape bærekraftige virksomheter. Vi benytter oss av kvalitative studier av ledende skandinaviske produsenter og deres industrielle økosystemer, for å undersøke aktuelle utfordringer, beste praksis og økosystem-utvikling over tid.


Project leader: Vinit Parida

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 8274998

Institution: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Address: NA