View Project

Norwegian AI Directory

Deep machine learning for Ocular Surface Disorder (OSD) – A structured search for new and objective diagnostic criteria


Description:

iFocus har igangsatt tre separate PhD prosjekt som alle fokuserer på avvikende tårefilm (Ocular Surface Disorder-OSD) hos pasienter som skal opereres for grå stær (katarakt). Prosjekt I: 306649 - Avvikende tårefilmkvalitets betydning for refraktiv presisjon ved operativ behandling av grå stær - forekomst, diagnostikk og behandling = Epidemiologi Prosjekt II: 306635 - Avvikende tårefilmkvalitet hos pasienter med grå stær – Klinisk betydning for refraktiv presisjon og effekt av intervensjon = Behandling Prosjekt III: 313096 - Avvikende tårefilmkvalitet hos pasienter med grå stær - Biokjemisk analyse av inflammasjonsparametre i akuttfasen og i et lengre perspektiv = Metabolomikk Det aktuelle og 4. PhD prosjektet skal bygge direkte videre på de tre igangsatte prosjektene. Data samlet inn i prosjekt I til III vil bli samlet i en stor database. Denne databasen vil inneholde enorme mengder data som vi med vår menneskelige hjerne antagelig ikke kan forstå fullt ut, og det er her dett prosjektet skal hjelpe til. Kunstig intelligens og dyp maskinlæring som metode kan se sammenhenger mellom megadata som vi ellers kunne gå glipp av. Det overordnede målet for prosjektet er å lete etter nye, robuste og objektive diagnostiske kriterier for OSD som: A) kan bedre vår generelle forståelse av OSD, B) kunne gi en bedre og mer objektiv sykdomsgradering og C) kunne gi en bedre og mer objektiv evaluering av behandlingseffekt Avvikende tårefilm er en svært hyppig øyelidelse og viser i tillegg en økende forekomst. Det er derfor svært viktig at vi får en bedre og dypere forståelse for sykdommen og hva den kan bety for den enkelte pasient, men også hele øyefaget. Signifikante funn kan ha stor klinisk, men også kommersiell verdi.


Project leader: Kjell Gunnar Gundersen

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 2407998

Institution: IFOCUS ØYEKLINIKK AS

Address: NA