View Project

Norwegian AI Directory

Artificial Intelligence (AI) for Assessment for Learning (AfL) to Improve Learning and Teaching in 21st Century (AI4AfL)


Description:

Målet med prosjektet Kunstig intelligens (KI) for vurdering for læring (VfL) for å styrke læring og undervisning i det 21. århundre (KI4VfL) er å utvikle kunstig intelligens-teknologi som kan analysere elevers tekster og gi semantiske, syntaktiske og sentimentale tilbakemeldinger tilpasset hver eneste elev. Slike tilbakemeldinger vil være til stor hjelp for både elever og lærere i prosessorientert skriving og vurdering for læring-arbeid – noe som har vært et satsingsområde i norske skoler siden 2010. Vurdering for læring er en tids- og ressurskrevende prosess og KI-teknologi som skal utvikles og prøves ut i prosjektet, skal avlaste lærere og tilby veiledende støtte til elever i prosessorientert skriving. Tilbakemeldinger som KI vil tilby, vil engasjere elever og utvikle deres forståelse av hvordan de kan skrive en høykvalitetstekst ved hjelp av flere utkast. Denne tilnærmingen kan betegnes som en lære-å-lære-tilnærming, og å «lære å lære» er en viktig ferdighet som lærende i 21 århundre bør tilegne seg. Prosjektet vil også utvikle ny kunnskap om hvordan lærere organiserer og legger til rette for vurdering for læring-praksis med KI-teknologi. KI4VfL er et tverrfaglig prosjekt hvor forskere fra pedagogikk og informasjonsteknologi skal samarbeide med Hypatia Learning. Prosjektet vil ha to stipendiater og skal utvikle et godt samarbeid mellom forskningsmiljøene, samfunnsaktører og skoler. Et slikt samarbeid er avgjørende for å utvikle KI-teknologi som støtter pedagogisk praksis. Det er et ønske om å minimere et gap mellom læringsteknologiutviklere på den ene siden og lærere og elever, som er brukere av digital teknologi, på den andre siden. Pedagogikken og bedre læring for alle skal styre KI-teknologi som utvikles for norske skoler, og ikke omvendt. En slik tilnærming skal støtte lærerne i undervisningsarbeid, hjelpe elevene til å forstå sentrale begrep og ikke minst til å få taket på hva det betyr å lære for å bli livslangt lærende i det 21. århundre.


Project leader: Irina Engeness

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Statlige høyskoler

Sector: UoH-sektor

Budget: 11210997

Institution: HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Address: NA