View Project

Norwegian AI Directory

MultiFlow SUITE: Smart Utilization of Data for CondItion Monitoring, Operational OpTimization, and Tie-in DEsign


Description:

MultiFlow SUITE bidrar til digitalisering av den norske kontinentalsokkelen. Store datamengder skal utnyttes for å utvikle og trene opp digitale verktøy som gjenspeiler hvordan gass, olje og vann strømmer gjennom rørledninger. De store datasettene skal brukes sammen med matematikk og statistikk for å bringe dagens teknologi inn i en fremtid med såkalt hybrid dataanalyse. Dette vil forbedre overvåkning og optimalisering av produksjon, samt bidra til mer effektiv planlegging av nye rørledninger. Følgende prosjektelementer ansees som nye og representerer derfor viktige fremskritt: • Et rammeverk for maskinlæring (ML) innen monitorering, prediksjon og automatisert klassifisering av rørstrømning. • En generell og objektiv metode for å kvantifisere ytelse og kvalitet i rørstrømnings-modeller som adresserer viktige mangler ved bruk av tradisjonelle metoder. • Et stokastisk og virtuelt strømningsmeter som kan bestemme strømningsrater med assosierte usikkerheter i produksjonssystemer. Hvordan kan denne aktiviteten påvirke klimaendringer positivt? For det første vil den redusere behovet for vedlikehold og boring av nye brønner i pågående produksjon. For det andre vil den redusere subjektivitet, data prosesseringstid og usikkerhet i dagens simuleringer. Dette vil bety lavere investeringer og operasjonelle kostnader, kortere tid for igangsetting av de nye brønner og akselerert produksjon. Disse faktorene vil alle bidra til lavere utslipp av klimagasser. Prosjektet legger stor vekt på utdanning og kunnskapsoverføring. NTNU-studenter på B.Sc. M.Sc. og PhD nivå blir tilbudt utdanning gjennom ordinære fag. I tillegg vil en post.doc. student arbeide på tvers av arbeidspakkene i prosjektet. Prosjektdeltagerne inviteres til å gi gjesteforelesninger arrangert av NTNU og åpne for hele befolkningen. Webinarer vil bli gjennomført jevnlig, og den relativt nye formen for massivt åpent nettbasert kurs (MOOC) vil bli benyttet. SINTEF, IFE og NTNU fortsetter sitt langvarige samarbeid.


Project leader: Christian Brekken

Started: 2021

Ends: 2026

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 11999997

Institution: SINTEF AS

Address: NA