View Project

Norwegian AI Directory

Forests and wildlife under pressure – systems analysis for sustainable solutions


Description:

Klimaendringer vil føre til flere stormer, flommer og skogbranner, men varmere temperaturer og høyere CO2 -konsentrasjoner kan også øke veksttakten i de boreale barskogene i Nord -Europa. Disse risikoene og mulighetene påvirker hverandre og flere av effektene kommer ikke i full styrke før om mange tiår. TaigaClimate utvikler beregningsmodeller av skogøkosystemer og menneskelige aktiviteter, som igjen kan brukes til å lage prognoser for fremtidige konsekvenser av et endret klima og forskjellige måter å forvalte skog og vilt på. For å bygge modellene bruker vi eksisterende og ny kunnskap om alle de viktige delene av systemet, inkludert trær og vegetasjon, hjortevilt og andre planteetere, ulv og andre rovdyr, naturlige forstyrrelser fra stormer og brann, og menneskelige aktiviteter. Vi samarbeider med menneskene som er berørt av disse endringene , spesifikt skogeiere, naturvernere, jegere, bær- og sopplukkere, turgåere og hyttefolk. Interesseorganisasjonene for disse brukerne hjelper oss med å utvikle sannsynlige fremtidsscenarier . Dette inkluderer å ta stilling til kostnader, nytte og inntekter av skogøkosystemets ulike verdier, som skogbruk, rekreasjon, landskap- og iboende verdier. De resulterende modellprognosene basert på ulike klimascenarier og forvaltningsmuligheter vil bli brukt til å vurdere hvordan man best forvalter skog og dyreliv og hvordan ulike alternativer slår ut for ulike brukergrupper. Vi vil utvikle et webbasert modellverktøy som vil være åpent tilgjengelig for alle som ønsker å bruke slike analyser for et skogområde. Prosjektet vårt er det første som foretar kvantitative analyser av de langsiktige effektene av klimaendringer på nordiske viltbestander og skogdynamikk i et fullt økosystemperspektiv og inkludert menneskelige aktiviteter. Dette vil hjelpe beslutningstagere og interessenter med å forme en god fremtid for de boreale skogene, deres dyreliv og folk.


Project leader: Barbara Zimmermann

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Statlige høyskoler

Sector: UoH-sektor

Budget: 19749988

Institution: HØGSKOLEN I INNLANDET

Address: NA