View Project

Norwegian AI Directory

DeepInMotion: Explainable artificial intelligent system to discover new infant movement biomarkers for early detection of disease


Description:

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til fysisk funksjonshemning i barndommen. Barn med CP har et livslangt behov for spesielle tjenester, og CP er derfor en stor byrde for barnet og familien. Dette prosjektet vil introdusere et nytt banebrytende kunstig intelligent system, kalt DeepInMotion-systemet, for tidlig oppdagelse av CP. DeepInMotion vil identifisere egenskaper i spedbarnets spontane bevegelser når de er mellom 12-18 uker, som er indikator for senere utvikling av CP. På norske sykehus blir CP oppdaget når barnet er 18 måneder, selv om hjerneskade som forårsaker CP oppstår ved fødselen. Tidlig påvisning av CP før 5 måneders alder vil således gi muligheter for tidligere behandling i den perioden plastisiteten til spedbarnshjernen er på sitt høyeste. I dag utføres tidlig risikovurdering av CP i klinikker ved en subjektiv og kvalitativ bevegelsesanalyse. Denne tidlige risikovurderingen krever deriomot høyt kvalifiserte klinikere med lang erfaring for å være pålitelige og har dermed manglende utbredelse i barneklinikkene på verdensbasis. Ved å utvikle et brukervennlig smarttelefonbasert system, vil dette prosjektet gi en billig helsetjeneste som reduserer ulikheter mellom land og gir like rettigheter til helsetjenester. DeepInMotion vil forbedre hjelp og støtte til klinikere og barnets familie på en sikker og effektiv måte, og dermed oppfylle kravene i FNs bærekraftige utviklingsmål. DeepInMotion-prosjektet vil bruke en av de største internasjonale databaser med videoer av høyrisiko-spedbarn for å utvikle neste generasjon kunstige intelligente systemer for spedbarnspleie. DeepInMotion-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, St Olavs hosptital, og sykehuset i Ålesund og består av et internasjonalt unikt tverrfaglig gruppe bestående av forskere innen datavitenskap, bevegelsesvitenskap, og barnemedisin.


Project leader: Espen Alexander Fürst Ihlen

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11999993

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA