View Project

Norwegian AI Directory

STUD:Techrail - Modern Tunnel Inspection With Machine Learning


Description:

Teknologien som brukes til å utforske mars kan holde tunnellene våre trygge. Norge er et av de landene I verden med aller flest tunneller. Det er faktisk bare to land som har flere tunneller enn oss: Japan og Kina. Man tenker gjerne at en tunnell er noe som bygges en gang og så står den der for evig og alltid, uten at noe mer må gjøres. Slik er det ikke. Fjellet beveger seg, biler kjører gjennom tunnellen og skaper slitasje og det kan renne vann I tunnellen. Derfor er det viktig å jevnlig sjekke om tunneller har behov for reparasjoner eller vedlikehold. I Norge sier loven at dette må sjekkes minimum hvert 5. år for veitunneller. Det å sjekke tunnellen kan være en tung og tidkrevende prosess. En tunnellekspert må gå gjennom tunnellen til fots og se etter feil. Feilene kan være at en vegg I tunnellen har begynt å sige ut eller at bolter som skal sikre en vegg har begynt å ruste. Under kontrollen må tunnellen stenges. Vi ønsker å gjøre denne prosessen mye enklere. Vi har montert en Lidar - en avansert scanner med høy presisjon - på toppen av en bil. Med Lidaren vår på taket kjører vi gjennom tunneller i vanlig fart og scanner tunnellen. På denne måten får vi en modell for hvordan tunnellen ser ut og kan bruke maskinlæringsmetoder til å lete etter vedlikeholdsbehov. Når vi kjører gjennom den samme tunnellen igjen om noen år kan vi sammenligne med dagens resultat og se hvordan tunnellen har endret seg. For å vise hva metoden vår kan brukes til har vi samlet data fra Gimstunnelen og visualisert disse dataene. I tillegg til å visualisere dataene kan vi kjøre analyser, som å finne hvor bred tunnellen er i en gitt høyde over bakken. Det er mange fordeler med vår metode sammenlignet med det som gjøres i dag. Vi slipper å stenge tunnellen for inspeksjon. Vi kan sammenligne dataene fra en inspeksjon med tidligere inspeksjoner for å bedre forstå hva som foregår i tunnelen . Vi håper at vi derfor kan oppdage problemer enda tidligere enn det tunnellekspertene klarer i dag, og sørge for at du er så trygg som mulig når du kjører gjennom en tunnell vi har scannet.


Project leader: Eirik Opheim

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 999998

Institution: TECHRAIL AS

Address: NA