View Project

Norwegian AI Directory

STUD: OmniMod AS - Commercialization of autonomous solutions within E-commerce, logistics, intralogistics and distribution


Description:

OmniMod utvikler produkter bestående av maskinvare og programvare som skal automatisere en rekke operasjoner innenfor E-commerce logistikk, intralogistikk og distribusjon. Behovet for automatisering er åpenbart, men for å virkelig skape noe paradigmeskiftende er man nødt til å innovere på en rekke ulike tekniske felt med synergier for hverandre. Dette inkluderer blant annet maskinlæring, produktutvikling,design og elektronikk. Under FornyStudent prosjektet skal OmniMod kombinere videre markedsundersøkelser med utvikling av en prototype av hele det tekniske systemet. Systemet består av to primære moduler (M1 og M2). I løpet av første halvdel av prosjektperioden her de utviklet en mer industrialisert versjon av M1, planen for andre del av prosjektet er å utvikle en prototype av M2 som sammen skal utgjøre den første prototypen av hele systemet. Spesielt for dette prosjektet er at industriell programvare ekspertise skal ansettes. Prosjektet vil anses som vellykket om en prototype av hele systemet er utviklet og fungerende, samt at den første modulen kan leveres til sluttbrukere etter prosjektperioden. Modul 2 gir en rekke andre fordeler til systemet som vil tillate desto flere operasjoner og er essensielt for å tilfredsstille behov i markedet. OmniMod er stasjonert ved NTNU Gløshaugen og har flere heltid- og deltidsansatte. Deltakerne i bedriften er primært hentet fra forskningsrelaterte miljøer ved NTNU. OmniMod ønsker bevisst å knytte seg til miljøet ved NTNU for å verve dyktige studenter for en senere fulltidsansettelse. OmniMod har bevist teknologien ved å utvikle en prototype av første modul, som i seg selv tiltrekker ekstremt flinke mennesker.


Project leader: Tobias Drage Roti

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 999998

Institution: OMNIMOD AS

Address: NA