View Project

Norwegian AI Directory

STUD: APIIR - Professional motion analyses in a condensed and scalable mobile platform.


Description:

Muskel- og skjelettlidelser er en samlebetegnelse for skader knyttet til menneskets muskel- og skjelettapparat. Det er lidelsen som plager flest, koster mest, og er stadig økende. Tidlig oppdagelse av uheldig bevegelsesmønster og systematisk gjennomføring av forebyggende øvelser har høyt potensiale for å bedre situasjonen. Det eksisterer dog ingen presis og samtidig kostnadseffektiv teknologi for å å gjennomføre en bevegelsesanalyse i dag. Dette fører til at bevegelsesanalyse ofte blir neglisjert. De siste årene har kamerakvaliteten i moderne mobiltelefoner opplevd en drastisk forbedring. Apiir utvikler en teknologi som kan benytte video fra en moderne mobiltelefon for å gjøre en bevegelsesanalyse. Maskinsyn og kunstig intelligens vil tallfeste vinkler og bevegelser i ledd. Dataene analyseres så på bakgrunn av kunnskap fra bevegelsesvitenskap i en skybasert programvare. Den ferdige analysen blir så tilgjengelig på brukerens side hvor bruker får innsikt i egen helse, samt konstruktive tilbakemeldinger for å bedre status quo. Bruken av mobiltelefonkamera for gjennomføring av bevegelsesanalyse legger til rette for at flere enkelt kan få dyp innsikt i egen fysisk helse og iverksette helsefremmende tiltak. I tillegg vil løsningen være svært kostnadseffektiv, mobil og skalerbar sammenlignet med dagens løsninger. Dette legger til rette for helt nye applikasjonsområder slik at flere kan få kvalitativ innsikt i egen helse og leve lengre aktive liv.


Project leader: Rasmus Thunem

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 999998

Institution: APIIR AS

Address: NA