View Project

Norwegian AI Directory

STUD: Techforgood AS, PolarEdge - An open IoT Edge Platform fast-tracks your connected operations


Description:

I det kommende bærekraftige og digitale samfunnet, kobler nye tjenester i smarte byer, smart jordbruk og smart energi sammen mange enheter, som krever store mengder dataoverføring ved lav ventetid. For å takle utfordringene blir edge computing en lovende løsning. Edge computing er en naturlig utvidelse av cloud computing, som har rask beslutningstaking, lav båndbredde og offline vedlikehold. PolarEdge-prosjektet har som mål å utvikle en åpen IoT Edge-plattform som gir platform-as-a-service (PaaS), som kan distribueres til forskjellige IoT-edge scenarier (f.eks. fabrikker, bygning, logistikk og feltressurser), muliggjør tilkobling til massive IoT-protokoller (sensorer og aktuatorer), og kjører på tilpasset maskinvare som IoT-gateways og embedded PC-er, uavhengig av de heterogene arkitekturer. Det gir plattformen for tilpassede edge applikasjoner som er utviklet basert på sky-native filosofi, dvs. applikasjoner er modulert til mikrotjenester for å garantere lett fotavtrykk, vedlikeholdbarhet og skalerbarhet. Gjennom et enkelt panel eksponert av edge plattformen, kan kunder distribuere tilpassede applikasjoner i distribuerte edge enheter på en skalerbar måte og utføre overvåking, kontroll og kunstig intelligensoppgaver gjennom samme panel. Målet med dette prosjektet er å gjennomføre den første PolarEdge-produktutviklingen og pilottesting med innovative kunder, og bygge en bro over gapet mellom forskningskunnskap og produktmarkedet. For tiden støttes PolarEdge av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og engasjerer seg med pilotkundene våre Eljun AB innen fornybar energi, og Vertical Plants System AB innen smarte planteveggsystemer. Eljun AB ønsker i utgangspunktet å ha en Edge-plattform for å administrere ladeanleggene for elbiler først og deretter utvide til andre fasiliteter, med tilleggsfunksjoner som EdgeAI. Vertical Plants System AB ønsker å påbegynne med en pilot for å erstatte eiendomsløsningene deres (Azure) med våre åpne PaaS-løsninger for å få mer fleksibilitet og personvern.


Project leader: Dapeng Lan

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 999998

Institution: TECHFORGOOD AS

Address: NA