View Project

Norwegian AI Directory

Object Recognition Detection Device for Environmental Monitoring.


Description:

Opp gjennom tidene er havet blitt behandlet som som et deponi for avfall. Følgelig finnes millioner ulike avfallstyper som forurenser havbunnen. Aktuelt fokus rettes mot avfallets bestanddeler som konsumeres av livet i havet. En konsekvens er at sjømatens verdi i næringskjeden reduseres, likedan dens markedsverdi. Forsøk på å identifisere og deretter fjerne toksisk avfall på havbunnen begrenses eller umuliggjøres på grunn av store kostnader og risiko ved behandling av toksisk avfall. Slik begrensing kan skyldes mangel på nødvendig, detaljert datagrunnlag. Metoder for fjerning av avfallet krever prosjektering av prosedyrer og konkret handlingsplan. Ved å benytte Seas eCO AS` foreslåtte smart Object Recognition Device (ORD) vision technology med avansert 3D kamerateknologi oppnås høyere og presis operasjonshastighet. Denne løsningen for datainnhenting gir verdifull info for bedrifter innen industriell akvakultur, energi og subsea – i tillegg til gjenvinning av ressurser. Teknologien sikrer pålitelig og bred forståelse av havbunnens geografi og beskaffenhet i kystområder og havnebasseng. Løsningen eliminerer risiko som finnes ved ellers tradisjonelle metoder. Teknologien letter og styrker fjerning av marint søppel, reduserer forurensing av havbunnen og gir betydelig potensial for materiell gjenvinning. ORD som verktøy er basert på biomimikk teknologi, og består av autonomt kunstig intel elektrisk ROV utstyrt med objekt for visuell identifisering. Bruk av denne teknologien vil bidra til å gjøre havbunnen renere, samt gjenopprette miljøet i akvatiske økosystemer. Målet er å beskytte både eksisterende økosystemer samt gi menneskeheten i kommende generasjoner kunnskap om framtidens kritiske konsekvenser ved forurensing av havbunnen. Forskningsarbeidet gjennomføres i samarbeid med Universitet i Stavanger.


Project leader: Tania Nyberg

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 2432998

Institution: SEAS ECO AS

Address: NA