View Project

Norwegian AI Directory

Multi-Sensor Data Timing, Synchronization and Fusion for Intelligent Robots


Description:

Autonome roboter og fartøy må navigere med høy nøyaktighet og sikkerhet. Dette betyr at de trenger å bygge en situasjonsforståelse ved å prosessere data fra mange forskjellige sensorer. Dette må skje hurtig og gjentas mange ganger i sekundet for å fange opp endringer både på grunn av egen bevegelse og endringer i omgivelsene. For en robot som kartlegger sine omgivelser med for eksempel et kamera som tar bilder 100 ganger i sekundet, vil nøyaktigheten til kartet avhenge av at den vet sin egen posisjon og hvor kameraet peker for hvert eneste bilde. Utvikling av systemer for sensorfusjon som kan løse de problemene som er nevnt ovenfor vil kreve betydelig innsats og medføre høye kostnader på grunn av hardwareutvikling og integrasjon. Dagens typiske løsninger er spesialutviklede, og må derfor endres hver gang en av sensorene endres. Vårt mål er å lage et fundament for en nøyaktig navigasjon- og sensorfusjonsplattform med hardware og software som er uavhengig av hvilke sensorer som er valgt. Dette vil muliggjøre hurtigere og mer lønnsomme autonome systemer. I dette prosjektet vil NTNU samarbeide med ledende industriaktører som vi sørge for at forskningen er drevet av industriens behov. SentiSystems er et spinoff selskap fra NTNU som kommersialiserer løsninger for sensor timing og fusjon. Maritime Robotics leverer ubemannede fly og overflatefartøy for kartlegging og overvåking. Zeabuz utvikler autonome utslippsfrie urbane passasjerferger.


Project leader: Tor Arne Johansen

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11999992

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA