View Project

Norwegian AI Directory

Autonomous water sampling with real-time in situ data analysis for ocean environmental monitoring


Description:

Havforskning og miljøovervåking krever at det tas vannprøver som skal analyseres for å kartlegge hva de inneholder av blant annet biologisk materiale og mineraler. I dette prosjektet skal det uvikles teknologi for at vannprøver skal kunne tas automatisk fra et ubemannet overflatefartøy eller uten menneskelig hjelp fra et bemannet fartøy som en brønnbåt eller fraktfartøy. Systemet skal både kunne fiksere vannprøvene så de kan bringes til land for analyse i et laboratorium, eller analyser som bruker AI/maskinlæring på data fra biooptiske sensorer (spektroskopi og mikrokamera) ute på havet. Systemet skal kunne ta prøver fra overflaten og ned mot 20 meters dyp, og beslutninger om hvor og når vannprøver skal tas skal være automatiskert. Eksempelvis kan analyser ombord bestemme om det skal tas en vannprøve som skal fraktes til land, siden kun et mindre antall slike prøver kan tas i løpet av et oppdrag. Prosjektet skal vise nytten av et slikt system, som forventes å være mer effektiv vannprøvetaking og analyse. Denne effektiviteten måles både i form av kostnader, nytteverdi og operasjonens fotavtrykk på miljøet.


Project leader: Tor Arne Johansen

Started: 2021

Ends: 2026

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11999995

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA