View Project

Norwegian AI Directory

Scalable Autonomy for Urban Passenger Ferries


Description:

Morgendagens urbane mobilitetsløsninger er grønne, småskala og tilgjengelige ved behov. For å være økonomisk lønnsomme og skalerbare må de også være selvkjørende. Med brorparten av verdens befolkning bosatt nær vannveier kan elektriske, autonome passasjerferger dermed bidra til å løse globale utfordringer innen bærekraftig urban utvikling. I dette prosjektet vil Zeabuz, sammen med partnere NTNU, Torghatten, Marine Technologies og SentiSystems, utvikle løsninger som lar norsk maritim næring ta en sentral rolle i denne nye industrien. Prosjektet har to hovedmål: Å utvikle et sikkert, robust og skalerbart autonomisystem for urbane passasjerferger, og å designe den tekniske infrastrukturen og en forretningsmodell for å kunne levere autonomi som en tjeneste – Autonomy-as-a-Service. Sentrale planlagte aktiviteter er: • Design av en komplett autonomi-installasjon, inkludert en ny sensor-rigg som er modulær, robust og i stand til å detektere alle relevante objekter i fergas operasjonsområde. • Utvikling av systemer og algoritmer for å håndtere de store datamengdene som blir logget når fergene er i bruk, samt metoder for å trene autonomi-systemet basert på disse dataene. • Utvikling av et autonomisystem som kan sanse og forstå fergas omgivelser, navigere og planlegge unnvikende manøvre basert på denne forståelsen, og styre fergen fra kai til kai. • Utvikling av et aktivt risikostyringssystem som kan vurdere operasjonell risiko og ta strategiske beslutninger for drift av fergen. Dette kan eksempelvis være om den skal forlate kaia eller ikke, og om den i en gitt situasjon skal fortsette som planlagt eller avbryte en overfart og returnere til utgangspunktet. • Utvikling av konsepter for å kunne levere autonomi som en tjeneste. Dette inkluderer design av en passende forretningsmodell og pilotering med kunder.


Project leader: Øyvind Smogeli

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15879991

Institution: ZEABUZ AS

Address: NA