View Project

Norwegian AI Directory

Bio-metric profiling of aquaculture enclosures utilizing hydro-acoustic sensors


Description:

En stor utfordring for oppdrettsnæringen er å kunne observere hvordan fisken beveger seg i en merd. Dette er nyttig ikke bare for fiskevelferd, men også å estimere hvor stor fisken er, og derigjennom kunne beregne biomasse. Det finnes flere løsninger som tar sikte på å løse problemet gjennom ulike sensorer for eksempel rammer fisken skal svømme gjennom, kamera for å fange fisken og undervannsdroner med ulikt sensorutstyr. Felles for mange av disse metodene er at de har relativt begrenset rekkevidde, og observerer en eller svært få fisk samtidig. Dette kan medføre lang observasjonstid før man vet noe om tilstanden på en populasjon som kan bestå av flere hundre tusen individer. Samtidig kreves det regnekraft for å tolke informasjon / bilder for så å sette dette sammen til et datasett som forteller oppdretteren noe om populasjonen. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å utvikle en metodikk for å kunne observere hele populasjonen av fisk i en merd gjennom korte måle-sykluser og i nær sanntid. Dette ønsker vi å gjøre ved å bruke prinsipper fra hydroakustikk, men med nyvinninger som tilpasser teknologien til forholdene man finner under oppdrett av atlantisk laks. Fordelen med hydroakustikk er evnen til å måle mange individer samtidig, uavhengighet av lysforhold og evnen til også å kunne registrere miljøet rundt fisken. Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å bruke hydroakustikk til å se størrelsesfordeling av fisk i sanntid. Vi skal undersøke hvordan fisken beveger seg i en merd over tid, og hvordan ulike parametere påvirker adferd.


Project leader: Øystein Undertun

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3652997

Institution: FURUNO NORGE AS

Address: NA