View Project

Norwegian AI Directory

MazeMap - Tilgjengelige Bygg for alle


Description:

En stor del av dagens bygg er lite tilgjengelige for brukerne fordi de er store, komplekse og vanskelige å finne frem i. Spesielt gjelder dette for bevegelseshemmede eller blinde. MazeMap har utviklet en unik teknologi for å gjenkjenne og tolke plantegninger (dwg - AutoCAD format) og har en svært skalerbar løsning for å kunne levere innendørs kart. Teknologien gir et svært godt utgangspunkt for å kunne kjenne igjen trapper og heiser, for på den måten presentere en sti som ikke går via trapper for den som er bevegelseshemmet. Med andre ord at vedkommende får en sti som han kan følge fra der han er til dit han skal. På samme måte har MazeMap byggesteinene som gjør det mulig å presentere en sti ved taleopplesning for den som er blind. For å øke tilgjengeligheten til bygg foreslår derfor MazeMap og Lydia et prosjekt som skal utvikle: - En løsning for automatisk å hente ut plantegninger (dwg) og informasjon fra ulike FDV-system (Forvaltnings- drifts og vedlikeholdssystem). På den måten vil det være mulig å levere brukervennlige kart som er «alltid er oppdatert» for alle bygg uten manuelt arbeid. - Hjelpe bevegelseshemmede med å kunne finne frem på egen hånd ved å vise en sti innendørs som er beregnet for rullestoler, dvs ikke via trapper og andre hindringer. - Hjelpe blinde og svaksynte med en taleopplest navigasjon innendørs. I tillegg skal prosjektet se om MazeMaps datamodell kan brukes for å konvertere dwg til ifc format. Ifc er fremtidens format for forvaltning av informasjon om bygg. Prosjektet vil bidra vesentlig til både MazeMaps og Lydias konkurranseevne. Prosjektet er unikt i verdenssammenheng og har et stort globalt potensial. Dersom vi lykkes med prosjektet vil det være en revolusjon for tilgjengelighet til bygg for «alle» inklusiv bevegelseshemmede og blinde/svaksynte.


Project leader: Jeanine Lilleng

Started: 2016

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7192000

Institution: MAZEMAP AS

Address: Trondheim