View Project

Norwegian AI Directory

BeYourBest Advanced Cognitive Training


Description:

I den moderne fotballen er det stort fokus på de fysiske kvalitetene til spillerne, og trenere sitter på stor kunnskap rundt trening og testing av fysisk prestasjon. Fokuset rundt spillernes kognitive egenskaper er derimot mindre og det er vanskelig for treneren å teste disse ferdighetene. Prosjektet skal utvikle et helt nytt og langt mer fleksibelt verktøy for kognitiv trening (i første omgang for fotball) som baseres på at situasjoner og handlingsmønster fortløpende genereres ved AI/maskinlæring slik at det blir et uendelig antall utfall avhengig av valgene spilleren gjør i de ulike situasjonene. Videre skal det legges inn valg for de forskjellige spillestilene slik at kampfilosofiene til hver enkelt klubb lett kan konfigureres av brukeren selv. Det nye systemet blir unikt ved at det ikke vil kreves programmeringskompetanse for å tilpasse systemet til den enkelte klubb eller spiller; ledere, trenere og spillere uten programmeringskunnskap vil med enkle grep kunne tilpasse begge lags spillestil, samt ilegge hver enkelt med- og motspiller egenskaper etter behov.


Project leader: Erling Lunde

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 13200000

Institution: BE YOUR BEST AS

Address: NA