View Project

Norwegian AI Directory

Selective Breeding of Copepods


Description:

CFEED produserer hoppekrepsegg for den marine oppdrettsnæringen. Industriell hoppekrepsproduksjon er en forretningsidé som fortsatt er i tidlig fase, og CFEED er i dag det eneste operative selskapet som produserer hoppekreps til den globale akvakulturnæringen. Selektiv avl er et kraftfullt verktøy som kan brukes til å forbedre ønskede egenskaper hos husdyr. Hos hoppekreps er fekunditet (fruktbarhet) en høyst arvelig egenskap hvilket gjør at selektiv avl synes som en lovende fremgangsmåte for å permanent øke produktiviteten av hoppekrepegg i en populasjon. I prosjektet "Selektiv avl av hoppekreps – SELCOP" skal vi, for første gang, initiere et avlsprogram for hoppekrepsen Acartia tonsa hvor målet er å øke eggproduksjonsrater i CFEED's nåværende, kommersielle populasjon. Dette vil bidra til å redusere arbeidskostnader og øke produktivitet og lønnsomhet for selskapet. Produksjon av hoppekreps består i dag hovedsakelig av manuelt arbeid. Automasjon av manuelle operasjoner vil muliggjøre rask oppskalering av produksjonskapasitet og forretningsutvidelse, men dette vil kreve utvikling av unik teknologi og kontrollsystemer. I SELCOP skal vi designe, bygge og implementere autonome hoppekreps-produksjonsenheter i CFEED's fabrikk. Disse tankene vil bli brukt til å måle de genetiske fremskrittene som kommer frem av avlsarbeidet i semikommersiell skala. SELCOPs innovasjoner vil tilrettelegge for bærekraftig vekst i selskapet gjennom økt konkurransekraft og unik teknologi. I prosjektets initialfase skal det utvikles en avlsplan som hensyntar kvantitativ genetikkteori spesifikt for A. tonsa, og basert på denne skal det bygges infrastruktur som skal brukes til å gjennomføre avlsforsøkene. Parallelt skal arbeidet med de autonome produksjonstankene påbegynnes for å sikre at disse er ferdigstilte og grundig testet i god tid før forsøkene med den nye fremavlede stammen hoppekreps skal gjennomføres senere i prosjektet.


Project leader: Andreas Hagemann

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5999996

Institution: C-FEED AS

Address: NA