View Project

Norwegian AI Directory

New Automatic Tool Replacement System with Intelligent Machine Vision Features for the Machining Industry


Description:

Prosjektet skal utvikle ny innovativ teknologi for metallskjærende industri i et globalt marked, med et mål om å komme fram til et nytt produkt. Den nye oppfinnelsen vil redusere repetitivt fysisk arbeid, redusere kostnader og påvirke miljøet positivt gjennom en reduksjon av mengde prosessinnsatsmidler. Arbeidet blir basert basert på en patentert oppfinnelse tidligere utvikling støttet av Innovasjon Norge, og i løpet av BARTIMAEUS så skal teknologien utvikles mer med hjelp av partnere Conoptica, Mjøs Metallvarefabrikk og Sintef Digital. Prosjektet skal utvikle en automatisering av en støtteprosess for maskinering som også kommer til å øke datamengden fra prosessen signifikant. Conoptica skal videreuvikle et eksisterende produkt for å passe inn i Winow Automations nye autonome celle, samt bidra med viktig vision teknologi og kompetanse. Sintef Digital er med for å utvikle artifisiell intelligens for å takle datamengden og skal gi tilbakemelding direkte til maskineringsprosessen, og skape et grunnlag for banebrytende analyse og Big Data. Mjøs Metallvare er med som en bransjerepresentat for sluttkunder for det fremtidige produktet. De skal gi viktig input om brukerkrav og også teste ut prosjektets testcelle i en verifikasjonsfase.


Project leader: Leif Andersen

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15131412

Institution: WINOW AUTOMATION AS

Address: NA