View Project

Norwegian AI Directory

LandSkape - Hybrid Physical-Based Deep Learning for Fast and Reliable Wind Flow Estimation


Description:

Vindmiljøanalyser for fotgjengere vil bli en kritisk faktor i utformingen av by- og bygningsplanlegging gitt kompleksiteten i moderne byområder. Dette vil bidra til å sikre generell trivsel, sikkerhet og komfort i gågater. Bruken av væskestrømssimuleringer gjør at arkitekter og ingeniører kan forutsi og optimalisere utformingen og ytelsen til bygninger i et tidlig stadium av designprosessen. Særlig i tilfeller der rask iterasjonstid er ønsket, kan raskere datadrevne læringsbaserte surrogatmodeller gi en god tilnærming til simuleringen. Spesielt på grunn av deres evne til å lære komplekse spatiale mønstre og avhengigheter, representerer Deep Neural Network-baserte arkitekturer en rask og alternativ løsning for effektivt å nærme seg kartleggingsfunksjonen i høyere dimensjonale rom. De viktigste fordelene ved å bruke DNN-basert arkitektur som en surrogatmodell vil være 1) ha en modell med høy grad av generalisering 2) relativt rask treningstid (i en annen størrelsesorden enn CFD-simulering) 3) raske slutninger som et resultat av interaksjon under designprosessen. Oppsummert gir tradisjonelle CFD-metoder resultater med høy nøyaktighet, men de er beregningsmessig kostbare og fungerer ikke godt i designprosessen for nye prototyper i et gitt domene. For å oppnå resultater tar det ofte flere timer eller dager, avhengig av prototypens kompleksitet. Vi tar sikte på å utforske dyp læring med formål å lage et interaktivt verktøy for å teste nye design, selv når det blir vanskelig å beregne fysiske løsninger. Spesielt planlegger vi å gå i en lignende retning ved å definere DL-baserte arkitekturer som kan generere vindstrømmer for vilkårlig utformede bygninger i scenarier av ulik kompleksitet (bykart), motivert av å bygge en surrogatmodell som kan brukes i et interaktivt verktøy for smarte bygningsvurderinger.


Project leader: Fredrik Fang Liland

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4860000

Institution: NABLA FLOW AS

Address: NA