View Project

Norwegian AI Directory

Robotics underneath sub-zero waters and outer space


Description:

Havrommet er et program for å utforske havene i vårt solsystem, ikke bare jorden. For å oppnå dette vil vi kombinere robotikk og kommunikasjonsteknologier som kreves for å utforske både jord- og hav i verdensrommet. Det vil være nødvendig å kommunisere gjennom forskjellige typer is, noe som krever teknologier som ennå ikke er utviklet. For å utforske havene vil vi bruke autonome undervannsfarkoster (AUV). Dagens AUV-er har imidlertid ikke tilstrekkelig sanse- og navigasjonsegenskaper til å oppdage og unngå små hindringer, og heller ikke sensorer for å trenge inn gjennom is. Dette prosjektet vil løse disse utfordringene i samarbeid med toppforskere innen robotikk-, kunstig intelligens- og autonomi. Vi vil bruke felttesting på Svalbard som en strategisk plattform for fremtidige romoppdrag, men også som et instrumentert sted for robotikk i islagt omgivelser. Vi vil samarbeide med det store norske engasjementet for havforskning i Trondheimsfjorden gjennom Ocean Space Center og laboratoriefasilitetene på Mustad Autoline på Gjøvik. Dette vil gjøre det mulig å utføre nær misjonssituasjon i kontrollerte miljøer der vi bidrar med ny teknologi for å utforske og kommunisere i de forskjellige scenariene. Det svært kompetente USA-Norge-konsortiet prioriterer dette prosjektet høyt. Kongsberg Gruppen vil styrke sin rolle som teknologileverandør for romoppdrag for både ESA og NASA, samtidig som NASA-JPL kan tilby teknologi for å utforske havverdenene, spesielt Enceladus og Europa. NTNU får muligheten til å gjøre mer avanserte operasjoner i Arktis, og UiO, SINTEF og NPIs instrumentering av isbreer på Svalbard vil bli forsterket. Sammen vil vi videreutvikle kunnskap innen robotteknologi og tilby nye metoder for å undersøke for undervannsmineraler, samt gi bedre biomasseanslag for bestandsevaluering som vil legge grunnlag for smarte fiskerier globalt.


Project leader: Ståle Walderhaug

Started: 2022

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 11999992

Institution: SINTEF NORD AS

Address: NA