View Project

Norwegian AI Directory

Tett På: en sekundærforebyggende digital helsetjeneste rettet mot ressurspersoner rundt sårbare barn og unge i alder 0-12 år.


Description:

Formålet med forprosjektet «Tett På: en sekundærforebyggende digital helsetjeneste rettet mot ressurspersoner rundt sårbare barn og unge i alder 0-12 år.» vil være å kartlegge nåværende økosystem; Hva er dagens brukerreise når ressurspersoner rundt et barn tar kontakt med helsevesenet? Hvordan kan vi møte de som er tett på sårbare barn og unge, og gi dem det de trenger, når de trenger det, der de er? Ved å gjennomføre en innsiktsfase, vil søkekonsortiet kunne utforske mulighetsrommet her; Hva trenger pårørende og nøkkelpersoner rundt et barn i sitt «førstehjelpsskrin»? Hvordan kan man forbedre dagens brukerreise, og samtidig nå de vi ikke når i dag? Prosjektet ønsker å belyse om: • Sekundærforebygging med fokus på tidlig kontakt og intervensjon, gjennom normalisering av utfordringer, og inkludering av en per nå uutnyttet ressurs (ressurspersoner), vil kunne resultere i kortere behandlingsforløp, reduserte utfordringer og færre innleggelser for barn og unge i et langtidsperspektiv. • Kompetanseheving gjennom tverrfaglige kurs i den brukerdrevne innovasjonsmetodikken Design Thinking (DT) kan øke behovsdrevet innovasjon, øke eierskap i helse- og brukerorganisasjoner, og slik bidra til utvikling av bærekraftige produkt/tjenester (inkl. hovedprodukt) og forenkle implementering. • Utvikling og bruk av syntetisk data (ikke -sporbare konstruerte data som genereres av maskinlæringsmodell) kan øke leveransen av målrettede produkter/tjenester gjennom økt brukerinnsikt. Innsiktsarbeidet hittil avdekker at det mangler et lavterskeltilbud til pårørende og nøkkelpersoner som gir informasjon, praktiske verktøy og hjelp til å manøvrere i systemet. Det er behov for en tilgjengelig, personlig og målrettet løsning som favner bredt; fra hverdagsutfordringer som søvn, kosthold, fysisk aktivitet, livsmestring, selvfølelse, digital hygiene og sosial samhandling, til et mer komplekst sykdomsbilde med de vanligste psykiske helseutfordringene.


Project leader: Jonny Klemetsen

Started: 2021

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 2e+05

Institution: YOUWELL AS

Address: NA