View Project

Norwegian AI Directory

Delautomatisering av digital trusseletterretning


Description:

Digitale angrep mot norske interesser blir stadig mer avanserte og vanskeligere å oppdage, og eksisterende måter for å oppdage og avdekke angrep begynner å bli utilstrekkelige. Det er en kontinuerlig utfordring å avdekke hvordan angrep skjer, hvordan de skjules og hvordan de skal forhindres. Det skal vi gjennom prosjektet sikre at skjer i mye større grad enn i dag. Prosjektet skal resultere i produkter og tjenester for digital trusseletterretning som ikke eksisterer på det internasjonale markedet i dag. For bedrifter og offentlig sektor skal disse tjenestene gi bedre beskyttelse gjennom flere detekterte angrep og raskere tiltak mot både pågående og fremtidige trusler og angrep. Prosjektresultatet skal også muliggjøre utveksling av etterretningsinformasjon med offentlige og private virksomheter.


Project leader: Martin Eian

Started: 2016

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 12088552

Institution: MNEMONIC AS

Address: Oslo