View Project

Norwegian AI Directory

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2021-2022


Description:

Rammeavtalen NR2021-RA-PES skal posisjonere Norsk Regnesentral mot Horisont Europa programmet. Prosjektet skal sette instituttet i stand til å raffinere strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa (HEU) programmet. Dette arbeidet omfatter også posisjonering av instituttet i HEU initiativer og bygge ut instituttets ledende rolle innen områdene maskinlæring og statistisk modellering, jordobservasjon, og utvalgte temaer innen IKT-forskning, bl.a., digital sikkerhet, personvern, programvareutvikling og smarte IKT-systemer med menneske i sentrum. Aktivitetene i prosjektet skal også føre til kompetanseheving om deltakelse i HEU, nettverksbygging og gi muligheten til å påvirke prioriteringer i HEU arbeidsprogrammene. Videre vil utvikling av prosjektforslag med høy kvalitet stå i fokus av dette prosjektet. Dermed vil PES muliggjøre NRs faglige og markedsmessige posisjonering nasjonalt og internasjonalt.


Project leader: Lars Holden

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 2427992

Institution: NORSK REGNESENTRAL

Address: NA