View Project

Norwegian AI Directory

Unleashing the sustainable value creation potential of offshore ocean aquaculture


Description:

SusOffAqua forener et tverrfaglig team i et unikt prosjekt for å tilby kompetanse, innovasjon og teknologi for å sikre bærekraft og robusthet i verdikjeden til fremtidens havbruk til havs. Havressurser må forvaltes nøye, da våre hav er under press med flere brukergrupper samt utfordringer ved de globale klimaendringene. Hvis den nye havbruksnæringen skal oppnå samfunnsaksept og sitt fulle potensial, må produksjonen være i samsvar med målet om å oppnå klimanøytralitet og bevare biologisk mangfold. Prosjektgruppen skal utvikle sanntids overvåkingstilnærminger og arbeide mot forebyggende biosikkerhet og redusert miljøpåvirkning. Konseptet om et kunstig intelligensbasert autonomt styringssystem for havbruk til havs vil utvikles som en muliggjørende teknologi. Potensialet for implementering av en slik teknologi i fremtidig havbruk vil evalueres i områdene som er svært relevante for havbruk, spesielt fôring med tanke på høye klimagassutslipp knyttet til verdikjeden for fôr. Samtidig vil grunnleggende kunnskap utvikles innen viktige områder som biologisk ytelse, biosikkerhet, økologisk påvirkning, fiskevelferd og energisystemer med relevans for å utvikle bærekraftige verdikjeder til havbruk. Prosjektet vil utvikle og validere verktøy (LCA og økonomisk analyse og energisystemanalyse) for å vurdere i hvilken grad opptak av teknologi og andre innovasjoner kan drive sektoren mot klimanøytralitet og lav miljøpåvirkning.


Project leader: Fiona Provan

Started: 2022

Ends: 2024

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 4e+07

Institution: NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Address: NA