View Project

Norwegian AI Directory

AI enriched journalism to investigate illicit financial flows


Description:

Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers og andre lekkasjer har vist omfanget av problemet med illegitime finansstrømmer. FNs bærekraftsmål understreker behovet for å forstå bedre hvordan illegitime økonomiske strømmer skjer, samt de samfunnsmessige konsekvensene av slike strømmer. Journalister som etterforsker ulovlige strømmer over landegrensene står imidlertid ofte overfor den nesten uoverkommelige oppgaven å finne de reelle eierne bak selskaper som etterforskes. På den ene siden kan selskaper benytte seg av nettverk av datterselskaper registrert i ulike jurisdiksjoner, for eksempel såkalte skatteparadiser eller bedriftsparadiser. I tillegg vil nettverkene ofte bestå av flere lag eller nivåer. Å finne de reelle eller reelle eierne har vist seg å være en tidkrevende og kostbar del av mange journalistiske undersøkelser. Likevel viser undersøkelser som Panama Papers og Pandora Papers også potensialet til undersøkende journalistikk for å avdekke og formidle kunnskap av betydning for samfunnet. Dette prosjektet søker å bidra til slik innsats ved å utvikle verktøy basert på kunstig intelligens som primært er utviklet for å hjelpe etterforskning av journalister som undersøker ulovlige finansstrømmer generelt og reell eierskap spesielt. Prosjektet er tverrfaglig med deltakere som kommer fra journalistikk, journalistikkstudier, informatikk og økonomi. I tillegg til å utvikle verktøy for å forbedre etterforskningsmetodikk, inneholder prosjektet også aktiviteter for å kommunisere med undersøkende journalister.


Project leader: Roy Krøvel

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 1399999

Institution: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

Address: NA