View Project

Norwegian AI Directory

NAINE 2.0 - Norwegian AI network for Europe


Description:

NAINE 2.0 et tematisk nettverk på kunstig intelligens med nasjonalt nedslagsfelt. Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens er førende for aktiviteter og mål i NAINE 2.0. Med 1,5 milliarder euro tilgjengelig for prosjekter relatert til kunstig intelligens i Horisont Europa og 220 millioner euro tilgjengelig for implementeringen av teknologien i Digitalt Europa mener vi det er et stort behov for en nasjonal satsning. Kunstig intelligens er ikke dekket av en egen referansegruppe i Forskningsrådet da prosjektene fordeler seg på pilar 2 og pilar 3 og finnes i alle clustere. Tradisjonelle nettverk innenfor kunstig intelligens har hatt sterkt fokus på teknologisiden. I NAINE 2.0 har vi samlet et nettverk både med aktører, som gjennom å ta i bruk løsninger basert på kunstig intelligens kan forbedre egen virksomhet eller forretningsmodell, og aktører som leverer teknologien og løsningene. Dette er i tråd med prinsippet om at "en algoritme ikke har en verdi før den er tatt i bruk". EU har et gjennomgående mål om å involvere brukere i prosjektene. Gjennom å koble brukere, leverandører og forskningsaktører allerede på nettverksnivå mener vi at vi øker sjansen for å lykkes i Horisont Europa. NAINE 2.0 har identifisert to områder vi mener det er særlig viktig å ha kompetanse på for å lykkes i Horisont Europa, etikk innen kunstig intelligens og EUs klassifiseringssystem for bærekraftig finans (taksonomien). NAINE 2.0 har med DNB og Telenor som eksperter innenfor temaene for å sikre god og riktig formidling ovenfor målgruppen. Gjennom å knytte til oss sterke regionale innovasjonsmiljøer og -systemer som partnere, har NAINE 2.0 et nasjonalt nedslagsfelt, og dekker et nettverk på over 780 aktører fra oppstart. Nettverket har en vekstambisjon, men med bevist kapasitet til å være operativ fra prosjektstart.


Project leader: Lene Lad Johansen

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 1499999

Institution: SINTEF AS

Address: NA