View Project

Norwegian AI Directory

Søknad om Prosjektetableringsstøtte til UiA for 2021 og 2022 for mobilisering, posisjonering og økt deltakelse i Horisont Europa


Description:

Universitetet i Agder (UiA) har satt seg ambisiøse mål for søknadsutvikling til Horisont Europa. UiA PES 2021-2022 er nødvendige virkemidler for å nå disse målene. Hovedmålet er å øke deltakelsen fra enkeltforskere og fagmiljøer ved UiA i Horisont Europa- prosjekter for 2021 og 2022, og de kommende år. Alle fakultetene ved UiA har egne EU-handlingsplaner og UiA er i gang med å ferdigstille en institusjonell handlingsplan for Horisont Europa hvor målet er å oppnå økt tilslag på EU- søknader gjennom målrettet arbeid på flere områder og nivå samtidig. For forskerne ved UiA er PES-midlene viktig for å sikre tid til søknadsskriving i form av frikjøp, nettverksarbeid, kvalitetssikring og kompetanseutvikling i form av konsulentbruk, deltakelse på EU-arrangement og kurs. For FoU-ansatte ved UiA er midlene et viktig bidrag i arbeidet med mobilisering til deltakelse i Horisont Europa. Midlene gjør det også mulig å arrangere kurs og workshops. De største posisjoneringsaktivitetene er satsingene på MSCA-PF og ERC i 2021 og 2022. I tillegg ønsker UiA en strategisk tilnærming til tilstedeværelse i Brussel (arrangementer, nettverk, Brusselkontor) og ønsker å utforske dette nærmere i perioden.


Project leader: Christine Svarstad

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 2242993

Institution: UNIVERSITETET I AGDER

Address: NA