View Project

Norwegian AI Directory

Sustainable value creation by digital predictions of safety performance in the construction industry


Description:

Bygg- og anleggsnæringen har i mange år hatt en betydelig høyere ulykkesfrekvens enn andre næringer. Det er derfor et stort behov for ny kunnskap og innovative metoder innen sikkerhetsstyring som kan bidra til å redusere antall ulykker samt økt bærekraft gjennom utvikling av trygge og sikre arbeidsmiljøer. Prosjektets hovedmål er å utvikle kunnskap om og metoder for anvendelse av kunstig intelligens i tidlige faser av bygg-og anleggsprosjekter for å forutsi fremtidig sikkerhetsnivå i produksjonsfasen og dermed gi bedre støtte til beslutninger om å redusere ulykkesrisikoen. Prosjektet vil gi ny kunnskap om bruk av maskinlæringsteknikker på tilgjengelig data for innovative og proaktive sikkerhetsstyringsmetoder. Et viktig fundament for prosjektet er å se på prosjektstyring og sikkerhetsstyring som integrerte. Dette betyr at ikke bare sikkerhetsdata, men også data om prosjekter generelt vil bli vurdert for bruk i modeller og maskinlæringsteknikker. Prosjektet utføres i tett samarbeid med fire industripartnere (Sporveien, Skanska, Norconsult og Safetec). De viktigste FoU-utfordringene i prosjektet er: 1) å demonstrere hvordan suksessfaktorer i tidlige prosjektfaser påvirker sikkerhet i produksjonen; 2) å utforske hvordan maskinlæringsteknikker, i kombinasjon med risikomodellering og datasimuleringer, kan benytte prosjektdata for å gi tidlige varsler om forventet mangel på kontroll på farekilder i produksjonsfasen; 3) å demonstrere hvordan proaktive sikkerhetsstyringsmetoder muliggjort av maskinlæring kan gi bedre kontroll på farekilder og dermed redusere antall ulykker.


Project leader: Eirik Albrechtsen

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 12413000

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA