View Project

Norwegian AI Directory

Adapting and Utilizing Project Portfolio Management (PPM) in the Public Sector: Developments, Trends and Tools for Making the Transition


Description:

Formålet med prosjektet er å forbedre evnen større (offentlige) kunnskapsbaserte organisasjoner har til å prioritere og realisere strategisk utvikling gjennom tilpasset bruk at prosjektporteføljestyring – styre porteføljen av strategiske utviklingsprosjekter. I den private sektoren har større mengder forskning, arbeid og erfaring rundt informert design, prioritering og skalering av strategiske utviklingsprosjekter i større kunnskapsbaserte organisasjoner blitt akkumulert over flere tiår. På samme tid har mye mindre arbeid og forskning sett på vellykket kunnskapsdeling og -bruk i offentlig sektor. I dag påvirker digitalisering i stor grad utviklingspotensialet i begge sektorene, og verdiskapningen skjer i større og større grad gjennom prosjekter. Likevel henger offentlig sektor etter når det kommer til forskning og praktisk erfaring med porteføljeledelse, og hvordan digitalisering best kan understøtte og bidra til utvikling. Samtidig blir utfordringene og de forventede offentlige tjenestene og løsningene mere komplekse, og de tilgjengelige ressursene knappere, noe som gjør behovet for nye måter å designe, prioritere og skalere utviklingsprosjekter i offentlig sektor større. Med dette prosjektet ønsker vi derfor å undersøke potensialet for praktisk bruk av prosjektporteføljestyring i offentlig sektor. Målet er å utforske dette gjennom en sammenligningsstudie på tvers av offentlige organisasjoner i Norge og Danmark. Dette gjør vi ved å samle og analysere data fra eksisterende tilfeller, og samtidig utvikle nye måter for å arbeide med porteføljer av strategiske utviklingsprosjekter.


Project leader: Søren Barlebo Rasmussen

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 1821999

Institution: MOBILIZE STRATEGY CONSULTING AS

Address: NA