View Project

Norwegian AI Directory

EuroHPC-prosjekt MAELSTROM, MAchinE Learning for Scalable meTeoROlogy and cliMate


Description:

MAELSTROM er et europeisk prosjekt for utnyttelse av maskinlæring (ML) på store data innen værvarsling og klima. Varsler skal forbedres gjennom optimalisering av tungregningsarkitektur og utvikling av software for å håndtere de store datamengdene. MAELSTROM kombinerer ekspertise innen ML, tungregning og værvarsling fra en rekke institusjoner i Europa: Meteorologisk Institutt, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Jülich Supercomputing Center, 4cast GmBh & Co KG, E4 Computer Engineering SpA, ETH Zürich og University of Luxembourg. Dette tverrfaglige teamet representerer værvarslingssentre, tungregning og forskningsmiljøer innen ML. MAELSTROM vil levere en rekke benchmark-datasett (på omtrent 10 terabyte) for en rekke anvendelser innen vær og klima. Disse inkluderer prosessering av observasjoner, assimilering av observasjoner inn i værvarslingsmodeller, korreksjon av værvarslingsprognoser og andre skreddersydde varselprodukter. Datasettene vil gi forskningsmiljøer innen ML muligheten til å utvikle, teste og validere nye metoder på relevante og realistiske datasett. Tilbydere innen tungregning vil kunne bruke datasettene for benchmarking av ytelsen til ny hardware og endringer i system design. Meteorologisk institutt har i det første året av prosjektet bidratt med et nytt benchmark-datasett med værvarsler for de nordiske landene. Datasettet er gjort åpent tilgjengelig via prosjektets hjemmeside: https://www.maelstrom-eurohpc.eu/. Samme sted er det også publisert en rapport som beskriver dataene sammen med en oppskrift for hvordan man kan sette opp en enkel ML modell. Det betyr at det nå er mulig for alle å teste om man klarer å lage en ML modell som er bedre enn dagens temperaturvarsler på Yr. Foreløpig dekker datasettet bare en liten region i Norden slik at det skal være mulig å teste ML modeller f.eks på egen PC. Neste steg i prosjektet er å skalere dette opp til hele Norden og sammen med de andre internasjonale partnerne utvikle og trene ML modeller på tungregningsinfrastruktur. Målet er at ML løsningen som utvikles vil bli brukt til å forbedre dagens Yr varsler.


Project leader: Thomas Nipen

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 1763997

Institution: METEOROLOGISK INSTITUTT

Address: NA